KENTSEL DÖNÜŞÜM

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Evinizin Kentsel  Dönüşüm İle Yenilenmesi Süreci Nasıl İşler ?

Daire/dükkan sahiplerinin en az 2/3 çoğunluğunun bina karar defterini imzalaması gerekir.

– Yetkili bir firma tarafından binanın riskli yapı tespit raporunun alınması gerekir.

–  Binanın yıkımı ve yeni binanın yapımı konusunda anlaşma sağlanan yetkili bir firma ile noter kanalıyla sözleşme imzalanması gerekir.

–  İnşa edilen yeni binada hak sahiplerine daire veya dükkanlarının teslim edilmesi ile sonuçlanır.

Yetkili Bir Firma İle Sözleşme Yapmadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

–  Firmanın güvenirliliği ve yetkisi sorgulanmalıdır.

–  Sözleşme şartları belirlenirken dikkatli olunması gerekir.

–  Firma, hak sahiplerine teklifte bulunurken izleyebileceği bir kaç yol bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını açıklayalım ;

Kapalı alan (net) M²/TL hesabı: İnşa edilecek yapıda hak sahiplerine düşen dairenin/dükkanın  net kullanım alanına göre yapılan hesaplamadır. En çok tercih edilen yöntemdir.

– Brüt M²/TL hesabı: İnşa edilecek yapıda hak sahiplerine düşen dairenin/dükkanın brüt M²’si üzerinden yapılan hesaplamadır.

– Daire/Dükkan değerine göre yapılan M²/TL hesabı: İnşa edilecek olan yapıda her dairenin/ dükkanın değeri farklı olduğu düşüncesiyle hareket edilerek yapılan hesaplamadır.

Bir örnekle açıklama gerekirse;

M²/TL Fiyatı: 2000 TL olsun. ( Yetkili firma tarafından sözleşme şartlarına göre belirlenir).

Net kullanım alanı: 80 M² olsun. (İnşa edilecek yapıda hak sahibinin alacağı daire veya dükkanın net kullanım alanıdır).

Toplamda Ödenecek Miktar: 80*2000= 160.000 TL’dir. (Hak sahibinin inşa edilecek yapı süresince yapması gereken ödemedir. Ödeme şartları sözleşmede belirtilir).

Yukarıda belirtilen tüm hesaplama yöntemlerinde de M²/TL fiyatı, sözleşme şartlarına göre, ilgili bakanlığın açıkladığı fiyat da dikkate alınarak, yetkili firma tarafından belirlenir.